Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A.
Przemysł i energetyka » Pompy
Opis firmy
Inicjatorem powstania nowoczesnej huty metali nieżelaznych w Białogonie - protoplasty dzisiejszej Fabryki, był ksiądz Stanisław Staszic - radca stanu w rządzie Królestwa Polskiego. Decyzja o lokalizacji była konsekwencją jego osobistego rozpoznania terenu pod względem surowcowym. Inwestycja rozpoczęta wmurowaniem kamienia węgielnego w 1814 roku zaowocowała rozpoczęciem produkcji w 1817 roku. W zakładzie nazwanym na cześć cara „Huta Aleksandra” wytapiano miedź, ołów i srebro poddając je dalszej przeróbce we własnej walcowni. Sukces, jakim było opanowanie technologii odzyskania srebra uwieczniono z polecenia Staszica wybiciem medalu z wizerunkiem Huty i napisem „I kruszcom polskim zajaśniało słońce”.

Będący do dziś w posiadaniu Fabryki jeden z ostatnich ocalałych egzemplarzy wybitego medalu jest materialnym dowodem ciągłości tradycji przemysłowej w Białogonie.

W zamyśle Staszica Huta miała dostarczać gotowych „skarbów\" w oparciu o pozyskane w okolicy surowce. Ich niedostatek, trudności budżetowe, a także wzrost zapotrzebowania na maszyny i urządzenia mechaniczne skłonił ministra skarbu - księcia Ksawerego Druckiego - Lubeckiego do zamknięcia nierentownej huty i rozpoczęcia w 1827 roku jej przebudowy na Fabrykę Machin.
Sprowadzono angielskich inżynierów i mechaników zamówiono w Manchesterze i Derby nowoczesne obrabiarki. Urządzono w przebudowanych pomieszczeniach kuźnię, stolarnię, modelarnie i dział montażu maszyn. Nieco później, uruchomiono nową walcownię, a w 1834 roku własny żeliwiak.

Tak zorganizowana Fabryka produkowała seryjnie machiny i kotły parowe, urządzenia do gorzelni i cukrowni, wyposażenie dla walcowni, pudlingarni, do wielkich pieców papierni, tartaków oraz szeroką gamę maszyn rolniczych. W okresie powstania listopadowego wytwarzano lufy karabinowe, zorganizowano też tzw. wiercenie luf armatnich.

Pełny rozkwit Fabryki Machin przypada na lata 1836 - 1848. Realizowano wówczas wiele zamówień rządowych. Białogon dostarczał urządzenia do kanału Augustowskiego i dla warzelni soli w Ciechocinku. Zdobywał sobie też powoli rynki zagraniczne.

Obraz Fabryki z tego okresu oddaje cytat z dzienników podróży Pawła Podczaszyńskiego, który wizytował Zakłady warszawskie i całe Zagłębie Staropolskie by przenieść postępy przemysłu z Królewca na Litwę. Pisze on: „Stanąłem w Białogonie, Ziemi Obiecanej, w kraju ósmego cudu świata. Obejrzałem Zakład, cały dzień w nim przebyłem. Śliczny, bardzo śliczny wzorowy, jak gospodarstwo wzorowe”.

Okres rozkwitu zakładu w Białogonie poprzedzony został budową nowoczesnej drogi bitej z Warszawy do Krakowa przeprowadzonej obok zakładu w 1833 roku.

Uruchomienie w 1848 roku kolei Warszawsko - Wiedeńskiej, zapoczątkowało okres zastoju. Zastój, ten i stagnację pogłębiał także, fakt, że właścicielem Zakładu Machin w Białogonie pozostawał Skarb Królestwa Polskiego, który był coraz słabszy, a otoczenie tworzyły dynamicznie rozwijające się wówczas firmy prywatne.
W 1898 roku zakład wydzierżawił na lat 30 inż. Leon Skibiński. W trudnym okresie światowego kryzysu gospodarczego początku nowego wieku, zdołał on dzięki dobrym staraniom w kołach bankierskich i przemysłowych, uchronić zakład od upadku. Zorganizował nową wytwórnię pod firmą: „Zakłady Mechaniczne, Odlewnia, Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych”.

Wyburzono stary żeliwiak, w miejsce którego uruchomiono dwa większe i nowocześniejsze na koks. Gruntownie przebudowano siłownię. W miejsce koła wodnego zamontowano turbinę wodną, która poruszała główny wał napędowy, a od 1912 roku także prądnicę.

Zainstalowano wewnętrzną kolejkę łączącą budynki produkcyjne.

Profil produkcyjny obejmował przede wszystkim narzędzia rolnicze: kieraty, wialnie, młynki i młocarnie, żniwiarki, siewniki wielorzędowe, sieczkarnie i pługi. Dla przemysłu wyrabiano wiertarki, piły taśmowe, dźwigi, windy, nożyce do blach, a także sikawki, pompy kalifornijskie i przeponowe.

Poważnym odbiorcą słupów do lamp gazowych i elektrycznych była Warszawa. Ale na liście odbiorców wyrobów
białogońskich było także wiele miast rosyjskich i Królestwa Polskiego.

Zakład miał wówczas swe biuro rządowe w Warszawie dzięki czemu nie brakowało zamówień.

W 1909 roku Białogon wystąpił jako renomowany wytwórca na wystawie petersburskiej.

W 1928 roku w trzydziestym roku dzierżawy inż. Leon Skibiński wykupił fabrykę na własność. Zmiany z przełomu XIX i XX wieku utrwaliły profil techniczny i produkcyjny zakładów w Białogonie aż do 1945 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej wytwarzano w konspiracji skorupy granatów z przeznaczeniem dla ruchu oporu.

Po wojnie w 1948 roku fabrykę znacjonalizowano. Pod nazwą „ Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa”. Kotynuowano produkcję o wcześniej ukształtowanym profilu, wprowadzając jednak stopniowo coraz szerszy asortyment pomp.

W 1947 roku uruchomiono produkcję pomp przeponowych dla budownictwa i rolnictwa,

Koleino w 1950 rozpoczęto produkcie pornp przemysłowych dla gospodarki komunalnej, przemysłu okrętowego, chemicznego i budownictwa, w 1960 pomp do cieczy gęstych i lepkich, a 1963 pomp do mas celulozowo - papierniczych.

Specjalizacja w produkcji pomp przyniosła zmianę nazwy. Od 1966 roku zakład funkcjonuje pod firmą Kielecka Fabryka Pomp „BIAŁOGON”.

W latach 70 oddano do użytku nowe obiekty wydziałów: narzędziowni, mechaniczny, odlewni wymieniając przy tym gruntownie park maszynowy.

W 1973 roku wprowadzono do produkcji obrabiarki sterowane numerycznie, a w rok później japońskie centra obróbcze.

W 1997 roku zmianie uległa forma własności przedsiębiorstwa. Spółka akcyjna, której akcjonariuszami byli w większości pracownicy KFP „BIAŁOGON”, nabyło przedsiębiorstwo od Skarbu Państwa. W czerwcu 1998 roku KFP „BIAŁOGON” S.A. uzyskała certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością wg ISO-9001 od Polskiego Rejestru Statków i Germanischer Lloyd.

Lata siedemdziesiąte zmieniły zupełnie obraz zakładu, ukształtowały jego współczesny obraz i wytyczyły aktualny profil produkcji.
Oferta firmy
Pompy wirowe z nap. elektr.
Pompy wir. pozio. typ RX, RX-M
Pompy wir. pozio. typ RX-SE
Pompy wir. pozio. typ RY
Pompy wir. pozio. typ RZ, RZ-M
Pompy wir. pozio. typ RZ-SE
Pompy wir. pozio. typ Z2K, Z2K-W
Pompy wir. poziome typ PTM
Pompy wir. poziome typ HL


Urządzenia zatapialne
Pompy zat. RPX1, RPZ1, RPG1
Pompy zat. RPX, RPZ, RPG, RPXj
Mieszadła, mieszadła
napowietrzające typ WIR, MN

Agregaty pomp. z nap. spal.
Agre. pomp. przewoźne typ HL/S
Agre. pomp. samozasysa. typ PS
Pompa przeponowa typ PM
Pompy obiegowe
Pompy obiegowe typ CO
Pompy obiegowe typ TL
Pompy obiegowe typ PJB


Pompy wyporowe rotacyjne
Pompy zębate mobilne typ PZ
Pompy zębate typ PZ
Pompy krzywkowe typ RJ i RJM
Pompy walcowe typ RWM


Przepompownie ścieków
Przep. typ PP wariant I
Przep. typ PP wariant II


Przydomowe przep. ścieków
Przyd. przep. typ PD


Lampy
Lampa typ L1/1
Lampa typ L1/1b
Lampa typ L1/2
Lampa typ L1/1/R1
Lampa typ L1/2/R2
Lampa typ L2/4
Lampa typ L2/4/R1/T2
Lampa typ L3/1


Kosze
Kosz typ K1/80


Elementy architektury
Słowa kluczowe
Pompy, Latarnie, Części zamienne do pomp, Obróbka mechaniczna, Odlewy,
ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 25-818 Kielce
województwo Świętokrzyskie
tel: 41 366 82 02
tel: 41 345 51 54
strona www: www.kfp-bialogon.com.pl
Imię, nazwisko:
Adres email:*
Nr telefonu:
Wiadomość:*
BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu